gallery/Chris Dean photo 1 small

Cerddoriaeth Gogledd Cymru Chris Dean

  Addoli. Gweddi. Cymru.

  gallery/Conwy from Bryn Marl
  Ysbrydolwyd gan dir Cymru

   

  a'i phobl

  Dyma lle yr wyf yn byw -

  ffynnonhell gyson o ysbrydoliaeth,

  yn ogystal â galwad i weddïo ac addoli

  Amdano fi

   

  Rwyf wedi bod yn cyfansoddi caneuon,

  trefnu ac arwain addoliad am tua 30 mlynedd.

   

  Dwi'n gweithio ar fy ail CDd o ganeuon ar hyn o bryd.

  gallery/Chris at camp
  gallery/Chris Bangor Fun Day

  Rwyf ar gael ar gyfer -

   

  Arwain addoliad

   

   
  Cyfansoddi caneuon
   

   

  Trefniadau

   

   
  CDdiau addoli

   

  Byddwn wrth fy modd petaech yn cysylltu â mi!

  Croeso i fy nghwefan!