gallery/Chris Dean photo 1 small

Cerddoriaeth Gogledd Cymru Chris Dean

  ymweliadau

  Amdano fi.

   

   

   

  Mae 'na tri o bethau sy'n diffinio ac yn fy nghymhellu fi.

   

   

  Addoliad, Gweddi, a Chymru

   

   

  Addoliad

   

  Duethum yn Cristion yn 1980 a 16 oed.  

  Yn fuan iawn, dechreuais gyfansoddi caneuon addoli, a helpu i arwain addoliad.  Mae fy mwrwdfrydedd am addoli yn dal yn gryf ar ôl 40 mlynedd.

   

  Am o leiaf 38 o mlynedd, dwi wedi bod yn arwain addoli mewn cyd-destunau gwahanol; yn yr eglwys, mewn gwersylloedd haf a digwiddiadau gweddi, yn aml gyda plant. Dwi wedi cael y fraint o arwain gyda fy ffrind  Greg Leavers, arweinydd addoli talentog a brwdfrydig.

   

  Cysylltwch â fi am arwain addoliad

   

  Gweld fy nghaniadau addoli

   

  Gweld sianel YouTube Greg Leavers

   

   

  Gweddi

   

  Fel Cristion ifanc, darllenais lyfr o'r enw "Why Revival Tarries", gan Leonard Ravenhill. Creuodd hwn angerdd ynof am weddi, fydd gyda mi drwy gydol fy oes. 

  Credaf fod gweddi yn ganalog i waith Duw.

  Dwi'n caru cymryd rhan mewn digwiddiadau gweddi, fel arfer wedi eu cyfuno ag addoliad ac yn aml gyda phlant.

   

  Cysylltwch â  fi amdano digwyddiadau gweddi

   

   

  Cymru

   

  Dechrauais ddysgu Cymraeg pan oeddwn i'n dal yn byw yn Lloegr, ond ychydig a wyddais i pa mor bwysig y byddai hynny!.

   Ar ôl graddio o Brigysgol Caerdydd ym 1991, symudais i Ogledd Cymru.  Er hynny, dwi wedi dod yn fwy rhugl yn y Gymraeg, ac wedi helpu arwain addoliad dwyieithog mewn llawer man.

  Mae gweithdai cymodi Cymru a Lloegr o dan arweiniad Rhiannon Lloyd wedi bod yn bwysig iawn i mi. (Gweler ei gwefan: Iacháu Calonnau, Trawsffurfio Cenhedloedd)

  Yn ystod gweithdy 2008, ddechrauais gyfieithu fy emyn Gymraeg cyntaf.  Mae dwsin neu fwy wedi eu cyfieithu bellach! 

   

  Gweld cyfieithiadau emynau Cymraeg

   

   

  CDdiau Cerddoriaeth

   

   Dechreuais weithio ar fy CD cyntaf yn 2010, wedi fy ysbrydoli gan waith o 'Parental Care Ministries'.  Enw'r CD ydi 'I Let Go', a mae ar werth am £10.  Bydd £5 o bob CD yn helpu i roi addysg a gofal i plant amddifad yn Uganda.

   

  Dwi'n gweithio ar fy ail CD o'r enw 'Gyda Gilydd/ Together'.  Mae'r CDd yma wedi eu hysbrydoli gan gwaith Shevet Achim (Hebraeg am 'Byw Gyda'n Gilydd' (Salm 133). Mae'r elusen hon yn Israel yn achub bywydau plant o bob rhan o'r Dwyrain Canol drwy ddarparu triniaeth triniaeth lawfeddygol ar y galon. Er nad y CDd yma yn codi arian tuag at ei gwaith, mae gennyf fi a'r eglwys ddiddordeb personol i gefnogi eu gwaith, gan fod fy merch wedi gweithio yno am flwyddyn cyn mynd i ysgol feddygol. 

   

  I gweld y ganeuon ar fy CDdau,

  neu pori y CDdau,

  cliciwch y botwmau yn isod:

   

   

   

   

   

   

    

  Trefniadau Cerddorol

   

  Ers 2006, dwi wedi bod yn ddefnyddio meddalwedd nodiant 'Finale'

  i greu trefniadau cerddorol ar gyfer corau, piano a llais, a grwpiau offerynnol.

  Dw i wedi gwneud trefniadau i nifer o lyfrau caneuon i blant, yn cynnwys 'O Dduw, ein Tad', llyfr caneuon dwyieithog i Esgobaith Bangor, a 'Cyntaf A'r Olaf', i Eglwys Bresbyteriaidd Cymru.

   

  Cliciwch i weld  enghraifftau

   

  Os hoffech chi i mi drefnu unrhywbeth i chi, cysylltwch â mi os gwelwch chi'n dda. Byddwn yn hapus i drafod prisiau, a chynhyrchu copi sy'n cyflawni eich anghenion.

   

  Mae gen i sianel YouTube hefyd, sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd.

   

  Gweld fy sianel YouTube

   

   

  Diolch am ddarllen!

   

   

   

   

   

   

   

  Christopher Dean