gallery/Chris Dean photo 1 small

Cerddoriaeth Gogledd Cymru Chris Dean

  ymweliadau

  Pori ac archebu CDdiau

   

   

  Isod mae'r CDdiau dwi wedi eu cyflawni hyd yn hyn;

  'I Let Go':

   bydd £5 o bob CD yn helpu i gefnogi plant yn Uganda.

  'Together'/'Gyda'n Gilydd',

  sy'n cael ei ysbrydoli gan waith Shevet Achim yn Israel.

  Pan fyddwch yn barod, cliciwch 'Buy Now'.

  Gallwch lawrlwytho MP3s o safle ar wahân, lle gallwch brynu'r albwm cyflawn neu ganeuon ar wahân.

  Bydd hyn yn agor pan fyddwch yn clicio ' prynu '

  (PayPal yw'r dull o dalu ar hyn o bryd,

  ond dwi'n gweithio ar dullau wahanol i dalu yn y dyfodol).

   

   

  Mae postio fesul CD yn 88c 

   

  Unwaith y byddant wedi archebu, bydd CDdau yn cael eu cyflwyno o fewn saith diwrnod gwaith (heb gynnwys gwyliau banc).

   

  Os oes angen i chi ddychwelyd cynnyrch am unrhyw reswm, rhowch y neges i mi yn y cyfeiriad isod, a byddaf naill ai'n datrys y broblem neu'n ad-dalu cost y CD cyn gynted â phosibl.

   

  Diolch yn fawr!