gallery/Chris Dean photo 1 small

Cerddoriaeth Gogledd Cymru Chris Dean

  ymweliadau

  Fy nghaneuon

   

  Dwi wedi rhestru'r ganeuon yn nhrefn yr wyddor yn isod.

  Cliciwch ar deitl cân i weld y nodiant, yn cynnwys geiriau a chordiau.

  Ar y dde, mae'r enghraifftau ar fy CDddiau. Cliciwch ar y symbol MP3 i glywed rhan o'r gerddoriaeth.

   

  Rwyf wedi cynnwys rhai caneuon Cymraeg hefyd

  (Mae'r rhain yn nodedig gyda 'C' wrth ochor y teitl).

   

  Os na allwch weld cân neilltuol yma, cysylltwch â fi os gwelwch chi'n dda. Byddwn i'n hapus i sicrhau ei chynnwys yma.

  Dwi'n gweithio i gyfieithu pob un o'm caneuon i'r Gymraeg, os bosibl.

   

   

   

  Can PDF                                                                         Ffeiliau MP3 

   

   

  Canwch i'r Arglwydd, ein Duw /

  Sing a new song to the Lord

   

  Ceisiaf Ei wyneb /

  My heart keeps on saying

   

  Mawr yw Dy enw Di /

  Praise the Lord from the heavens

   

   

  O'i rhan ni /

  As for us

   

  Tu hwnt i mi /

  Beyond myself

   

  Dilyn y seren /

  Follow the star