gallery/Chris Dean photo 1 small

Cerddoriaeth Gogledd Cymru Chris Dean

  ymweliadau

  Cyfieithadau Emynau Cymraeg

   

  Ers 2008, rwyf wedi bod yn gweithio i wneud y trysorau ysgrifennwyr emynau Cymraeg ar gael i siaradwyr Cymraeg a Saesneg y ddau, i gallu bendithio'r corff Crist lletach drwy ymwybod fawrach o'r llais unigryw sy mae Duw wedi rhoi i'r pobl Cymraeg.

  Yn isod mae'r cyfieithiad wedi cyflawni ar hyn o bryd.  Dwi'n fwriadu i ddiweddaru'r rhain, felly cadw llygad eryr ar y tudalen hon!

  I weld emyn, cliciwch ar ei teitl ef.

  Ymhen amser, gobeithio i wneud CD dwyieithog o'r emynau yma i helpu pobl yn ei ddysgu.

   

   

  Enw'r emyn                                        Tôn

   

  Boed fy nghalon iti'n demel /

  Make my heart Your holy Temple                               Tôn newydd gan Owain Edwards

                                                                                         (Cliciwch i weld ar YouTube)

   

  Cymer, Iesu, fi fel 'rydwyf /

  Take me, Jesus, in my weakness                                Bryn Calfaria

   

  Dyma gariad, pwy a'i traetha?

  Oh, the depths of God's compassion                         Garthowen

   

  Dyro inni weld o'r newydd /

  Show us once again, Lord Jesus                                St. Elizabeth

   

  Mae carcharorion angau /

  Death's prisoners awaken                                            Wilkesbarre

   

  Mae'r gwaed a redodd ar y groes /

  The blood that ran upon the Tree                                Brynhyfryd

   

  Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb /

  Christ was great from Time eternal                             Bryn Myrddin

   

  Mi dafla' 'maich oddi ar fy ngwar /

  My burdens fall, as my heart feels                              Tyddewi

   

  O nefol, addfwyn Oen /

  O gentle, heavenly Lamb                                              Rhosymedre

   

  Peraidd ganodd sêr y bore /

  When the morning stars were singing                        Caersalem

   

  Rho im yr hedd /

  Give me the peace                                                         Rhys

   

  Ti yr hwn sy'n gwrando gweddi /

  You alone hear prayer from heaven                            Tyddyn Llwyn

   

  Tydi sy deilwng oll o'm cân /

  Lord, You deserve my every song                               Godre'r Coed

   

  Yn Eden, cofiaf hynny byth /

  In Eden, this my memory                                              Buddugoliaeth